HANTVERK

ÖS

HANTVERK

 

Utan handens förmåga väger tanken lätt.

ÖS

Från Örjan Södergrens hand

Copyright @ All Rights Reserved

kjfoto@kjella.se