HANTVERK

HANTVERK


Utan handens förmåga väger tanken lätt.

Från Örjan Södergrens hand

ÖS

ÖS

Copyright @ All Rights Reserved

kjfoto@kjella.se